Reference

V této sekci naleznete přehled řešení, úspěšně využívajících produkt Marushka®, popřípadě jeho modifikace.

 

Volební okrsky v RÚIAN

Marushka zde slouží k definici polygonů volebních okrsků, kontroluje správnost zadávaných volebních okrsků, umožňuje zadávání okřídlených hran a slouží k čisté topologické definici volebních okrsků.

 

Prvním účelovým prvkem vedeným v RÚIAN budou volební okrsky. Povinnost vést volební okrsky v RÚIAN, jako účelové územní prvky, ukládá zákon č. 222/2012 Sb., kterým se mění volební zákony. Údaje o vymezení volebních okrsků, včetně jejich změn, zapisuje do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí starosta.

Editace volebních okrsků bude probíhat v Informačním systému územní identifikace (ISÚI). Prvek volební okrsek bude mít vedle popisných údajů i lokalizační složku v podobě hranic volebního okrsku, které budou beze zbytku skladebné do území obcí, respektive městských částí/obvodů v případě členěných statutárních měst.

Údaje o vymezení volebních okrsků do RÚIAN zapíše Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) nejpozději do 1. ledna 2014.

 

Adresa: http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=0&AKCE=DOC:10-RUIAN_VOLEBNI_OKRSKY