Reference

V této sekci naleznete přehled řešení, úspěšně využívajících produkt Marushka®, popřípadě jeho modifikace.

 

Veřejný dálkový přístup RÚIAN

Modul Marushky v tomto případě slouží k prohlížení adresních míst, přístupových míst a především jako hlavní mapový prohlížeč.

 

Aplikace Veřejný dálkový přístup (dále jen VDP) pracuje s daty: Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), Informačního systému územní identifikace (ISÚI) a Informačního systému katastru nemovitosti (ISKN).

  

Aplikace VDP je rozdělena na 4 základní informační bloky:

 

- vyhledávání územního prvku (adresní místo, stavební objekt, parcela, ulice, katastrální území, část obce)

- ověření adresy – ověření existence adresy, pro zjištění správného tvaru adresy

- zobrazení mapy – základem rozhraní pro prohlížení mapy je rastrová mapa, nad kterou se zobrazuje vybraný prvek

- výměnný formát RÚIAN/ISÚI – budou poskytovány dva základní výměnné formáty (měsíční kopie, změnové věty)


Adresa: http://vdp.cuzk.cz/