Reference

V této sekci naleznete přehled řešení, úspěšně využívajících produkt Marushka®, popřípadě jeho modifikace.

 

RÚIAN

Modul Marushky v tomto případě slouží především k editaci adresních a přístupových míst.

 

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) je jako nedílná součást celého systému základních registrů veřejné správy v provozu od 1. 7. 2012.

 

Projekt RÚIAN je nejrozsáhlejší projekt v rámci soustavy základních registrů veřejné správy ČR (základní registry jsou upraveny zákonem č. 111/2009 Sb., jejich celkovým koordinátorem je nyní Správa základních registrů). Nejedná se pouze o samotný základní registr RÚIAN, ale v rámci projektu byl vystavěn zcela nový samostatný agendový Informační systém územní identifikace (ISÚI, s jeho pomocí pracují zejména externí editoři na obcích a stavebních úřadech, ti jsou ze zákona hlavní editoři dat v RÚIAN). Významným způsobem byl v rámci projektu RÚIAN také upraven již existující Informační systém katastru nemovitostí (ISKN). V neposlední řadě bylo součástí projektu RÚIAN i vybudování nového Veřejného dálkového přístupu (VDP), pomocí kterého lze na data RÚIAN libovolně nahlížet na Internetu. Specializovaní zájemci si mohou data RÚIAN stahovat pro svou potřebu tzv. výměnným formátem (VFR), který je také dostupný zdarma a bez registrace na internetu (http://vdp.cuzk.cz/).

 

Adresa: http://www.ruian.cz