Reference

V této sekci naleznete přehled řešení, úspěšně využívajících produkt Marushka®, popřípadě jeho modifikace.

 

Nahlížení do Katastru nemovitostí

Vzhledem k tomu, že tato aplikace není placená, čelí extrémnímu počtu přístupů. Z tohoto důvodu není možné k databázi přistupovat přímo, proto jsou vytvořeny zrcadlené datové sklady, ke kterým je přistupováno. Marushka zde figuruje jako hlavní mapový prohlížeč, data jsou aktualizována v časovém horizontu hodin, tudíž jsou data získaná tímto způsobem maximálně jeden den stará.    

 

Aplikace umožňuje získávat některé vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel, staveb a jednotek (bytů nebo nebytových prostorů), evidovaných v katastru nemovitostí a dále informace o stavu řízení založených na katastrálním pracovišti pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v České republice, nebo pro účely potvrzování geometrických plánů.

 

Na rozdíl od Dálkového přístupu do KN je Nahlížení do KN volně přístupné všem uživatelům internetu, nevyžaduje žádnou registraci a je bezplatné. Možnosti výstupů jsou však proti Dálkovému přístupu do KN omezené. Výpis z katastru nemovitostí a některé další výstupy aplikace Nahlížení do KN neumožňuje.

 

Adresa: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/