Reference

V této sekci naleznete přehled řešení, úspěšně využívajících produkt Marushka®, popřípadě jeho modifikace.

 

Dálkový přístup do Katastru nemovitostí

V tomto případě dochází k přímému přístupu k databázi, proto jsou informace získané tímto způsobem aktuální k danému okamžiku. Marushka zde figuruje jako hlavní mapový prohlížeč.   

 

Aplikace Dálkový přístup do katastru nemovitostí (dále též DP) slouží k poskytování údajů z katastru nemovitostí prostřednictvím veřejné datové sítě Internet (interním uživatelům prostřednictvím resortní WAN). Údaje jsou poskytovány z centrální databáze, v rozsahu celé ČR.

DP je placená služba, která umožňuje registrovaným uživatelům on-line přístup k údajům katastru nemovitostí (KN).


Adresa: https://katastr.cuzk.cz/