Reference

V této sekci naleznete přehled řešení, úspěšně využívajících produkt Marushka®, popřípadě jeho modifikace.

 

Jednotná digitální technická mapa Zlínského kraje

Portál - login pageKoordinátor:

Krajský úřad Zlínského kraje

 

Partneři:             

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

E.On Česká republika, s.r.o.

Jihomoravská plynárenská, a.s.

Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.

Moravská vodárenská, a.s.

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Přehled zakázekVodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Severomoravská plynárenská, a.s.

ČEZ Distribuce, a.s.

Města a obce Zlínkého kraje

 
Rok realizace:

Projekt od roku 2003
Marushka od 2009

 
Adresa projektu:

http://jdtmzk.technickamapa.cz

 
Popis projektu:

Technická mapSpolečnost GEOVAP, spol. s r.o od roku 2003 spravuje na území Zlínského kraje Jednotnou digitální technickou mapu Zlínského kraje (JDTM ZK). Koordinátorem projektu je Krajský úřad Zlínského kraje, který spolupracuje se správci inženýrských sítí a obcemi Zlínského kraje. Pro celé území Zlínského kraje byl zaveden jednotný systém tvorby, správy a aktualizace digitální technické mapy, na němž se podílí  všichni, kdo svou činností mění povrchovou situaci terénu a budují technickou infrastrukturu. Aktuální data jsou zpřístupněna on-line na Portále JDTM ZK, kde je možné prohlížet mapové podklady, vytvářet požadavky na vydání dat z datového skladu a vracet aktualizovaná data zpět.

 

 funkce „Klikni do mapy, cestuj vybranými prvky a zobraz info“Pomocí mapového serveru Marushka je zobrazena kompletní digitální technická mapa, tj. polohopis, výškopis a průběhy inženýrských sítí. Ke každému grafickému prvku DTM je možné zobrazit základní charakteristiku objektu, informaci o jeho vzniku, datu měření, geodetické firmě, majiteli apod. Dále jsou zde zobrazeny podpůrné mapové podklady, které usnadňují práci s mapovým klientem. Mezi ně patří např. územně-správní členění, účelová katastrální mapa, ortofoto.


Vychytávka:

Implementace funkce „Klikni do mapy, cestuj vybranými prvky a zobraz info“. Revoluční výběr prvku nad rastrovým obrázkem.

Lokalizace objektů

Dynamická legenda

Zobrazování WMS vrstev