Reference

V této sekci naleznete přehled řešení, úspěšně využívajících produkt Marushka®, popřípadě jeho modifikace.

 

Územně analytické podklady Karviná

Zadavatel:

Magistrát města Karviné

 

Rok realizace:

2009

 

Adresa projektu:

http://uap.karvina.cz/

 

Popis projektu:

Cílem projektů pro jednotlivá ORP je komplexní řešení problematiky ÚAP jednotným způsobem. Projekty navazují na sběr a zpracování datové části ÚAP, který pod vedením jednotlivých ORP řeší externí firmy. Základní myšlenkou projektů ORP je založení a správa datového skladu ÚAP a ÚP na bázi standardní relační databáze včetně poskytování služeb Portálu.

Jako základní prostředek pro vizualizaci a prezentaci dat ÚAP je standardní SW Marushka, který umožňuje prezentaci geografických dat z centrálního datového skladu pomocí Internetu/Intranetu. Ke své činnosti vyžaduje jen internetový prohlížeč. Přístup do databáze je zabezpečen aplikačním mapovým serverem, který neumožňuje destrukční akce v databázi. Na straně klienta jsou požadovaná data zobrazována jako rastrový obrázek.


Základní funkce portálu pro prezentaci dat ÚAP

  • mapové sestavy jednotlivých jevů ÚAP
  • výkresové sestavy ÚAP (LIMITY, HODNOTY, ZÁMĚRY,…)
  • tisky uživatelských sestav pro zadaná měřítka včetně tisku do PDF
  • uživatelské víceúrovňové členění podjevů, jevů, skupin jevů, výkresových sestav ÚAP (cca 1600 vrstev)
  • dynamické zobrazování legendy související jen se současně zobrazenými vrstvami/daty
  • zobrazení symbologie jednotlivých prvků koresponduje s datovým modelem ÚAP (uživatelské styly čar, bodové značky, vzorování ploch, ….)
  • propojení definičních bodů parcel katastrální mapy s výpisem informací SPI z aplikace ČÚZK Nahlížení do katastru
  • výpis kompletní textové informace o všech jevech obsažených v ÚAP k vyhledané parcele včetně údajů z atributových tabulek vypsaných jevů
  • výpis jevů ÚAP k dotčené parcele ve formátu HTML sestavy

 

Živá ukázka: