Reference

V této sekci naleznete přehled řešení, úspěšně využívajících produkt Marushka®, popřípadě jeho modifikace.

 

Portál ÚAP Zlínského kraje

Zadavatel:

Zlínský kraj

 

Rok realizace:

2007

 

Adresa projektu

https://juapzk.geostore.cz/portal/

 

Popis projektu:

 

Úvod
Cílem projektu bylo řešení problematiky ÚAP a ÚP jednotným způsobem na základě spolupráce mezi 13 ORP a Zlínským krajem. Projekt navazoval na I. etapu tohoto projektu – sběr a zpracování datové části ÚAP, kterou pod vedením kraje řešila externí firma. Základní myšlenkou tohoto projektu bylo založení a správa datového skladu ÚAP a ÚP na bázi standardní relační databáze včetně poskytování služeb Portálu  Jednotných ÚP a Sjednocených ÚAP.

 

Realizace projektu

 • vytvoření metadat a datových tabulek dle nového stavebního zákona (183/2006 Sb.) a jeho prováděcích předpisů (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., příloha č.1, část A a B)
 • vytvoření předpisů (etalonů) pro tvorbu dat
 • návrh funkční analýzy a designu WEBPORTALu
 • import datové sady „Sjednocené ÚAP Zlínského kraje
 • import metadat ve formátu ISO 19115
 • import pasportních karet
 • realizace funkční analýzy a designu WEBPORTALu
 • zkušební provoz WEBPORTALu
 • školení zástupců jednotlivých ORP
 • rutinní provoz WEBPORTALu

 

Základní funkce portálu

 • registrace uživatelů
 • řízený přístup k WEBPORTALu na základě rolí
 • mapové sestavy jednotlivých jevů ÚAP
 • výkresové sestavy ÚAP (LIMITY, HODNOTY, ZÁMĚRY)
 • výkresové sestavy ÚP (HLAVNÍ VÝKRES, VÝKRES VPO, VPS a AO, VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ, VÝKRES ZPF A PUPFL, ZÚR….)
 • komplexní textové informace o všech jevech ÚAP a ÚP k vyhledané lokalitě (parcela, obec,…)
 • vzdálená editace vektorové kresby včetně metadat
 • zobrazování pasportních karet a metadat ve formátu ISO 19115 včetně exportu do XML
 • tisky uživatelských sestav pro zadaná měřítka včetně tisku do PLT
 • výdej dat v různých formátech (dgn, shp, pdf, rtf,…) dle správních území nebo dle zvolené ohrady
 • možnost časových řezů všech datových sad ÚAP a ÚP 

 

Vychytávka:

Zobrazování extrémního počtu mapových vrstev (řádově tisíce) a extrémního počtu prvků.
Dynamická legenda.
Realizace „Info ikon a generování jejich pozice přímo z geometrie prvku.

 

Živá ukázka:

Ukázku najdete zde. Jedná se o část portálu určenou pro veřejnost.