Reference

V této sekci naleznete přehled řešení, úspěšně využívajících produkt Marushka®, popřípadě jeho modifikace.

 

ČÚZK

Mapový server Marushka® od roku 2012 slouží jako hlavní mapový prohlížeč na webu ČÚZK (Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního) 


Technická mapa

Pomocí mapového serveru Marushka® je zobrazena kompletní digitální technická mapa, tj. polohopis, výškopis a průběhy inženýrských sítí. 


RÚIAN

Marushka® slouží v RÚIAN především jako hlavní mapový prohlížeč, dále také k editaci a prohlížení adresních a přístupových míst


Územně analytické podklady

 • Portál ÚAP Zlínského kraje
  Cílem projektu bylo řešení problematiky ÚAP a ÚP jednotným způsobem na základě spolupráce mezi 13 ORP a Zlínským krajem.
 • Územně analytické podklady Český Brod
  Prezentace dat UAP , pasporty, katastrální mapa http://uap.cesbrod.cz:8080/uap/
 • Územně analytické podklady Karviná
  Cílem projektů pro jednotlivá ORP je komplexní řešení problematiky ÚAP jednotným způsobem.
 • Územně analytické podklady Litomyšl
  Prezentace dat vrstev Územně analytické podklady, Hranice a názvy katastrů, Ulice a čísla popisná, Katastrální mapa, Letecké snímky a ZABAGED za oblast ORP Litomyšl http://gis.litomysl.cz/uap/
 • Územně analytické podklady Krnov
  Součásti prezentace dat jsou vrstvy Územně analytické podklady, Digitální katastrální mapa, Podkladová mapa, Mapa katastru ČR, Ortofoto mapa http://mukrn.mukrnov.cz:81/marushka_ver/
 • Územně analytické podklady Humpolec
  Součásti prezentace dat jsou vrstvy Územně analytické podklady a podkladové mapy http://gis.mesto-humpolec.cz/uap_ver/

Městské geografické systémy

 • Mapový portál města Liberec
  http://www.liberec.cz/mapy/ Marushka figuruje jako hlavní mapový prohlížeč mapového portálu města Liberec.
 • Mapový portál města Plzeň
  http://mapy.plzen.eu/ Marushka se stala hlavním mapovým prohlížečem nově vzniklého mapového portálu města Plzeň.
 • Volby
  Grafická prezentace výsledku krajských voleb 2008 a 2012, voleb do Evropského parlamentu 2009, voleb do zastupitelských orgánů a Poslanecké sněmovny 2010, 2014 a přehled volebních místností na území Plzně, v podobě kartogramů za jednotlivé subjekty
 • GIS města Bohumín
  http://mapy.mesto-bohumin.cz/ Součástí prezentace dat jsou vrstvy Katastrální mapa, Letecké snímky, Mapa čísel popisných, Plán města, Digitální technická mapa města, Topografická mapa, Územně analytické podklady
 • GIS města Jeseník
  http://aplserver.mujes.cz/marushka/ Součástí prezentace dat jsou vrstvy Katastrální mapa, Technická mapa, Územní plán, pasport komunikace, pasport veřejného osvětlení
 • GIS města Litomyšl
  Prezentace GIS dat za ORP (administrativní mapa, komunikace, čísla popisná, parcely, letecké snímky, pasport)

  http://gis.litomysl.cz/gis/

 • GIS města Pardubice
  http://mapy.pardubice.eu/ Součástí prezentace je vrstva MHD, Mapa čísel popisných a Uzemní plán.
 • GIS města Sokolov
  http://mapy.sokolov.cz/marushka/ Součástí prezentace jsou vrstvy Katastrální mapa, Letecké snímky, Mapa čísel popisných, Plán města, Digitální technická mapa města, Topografická mapa, Územně analytické podklady
 • GIS města Světlá nad Sázavou
  http://gw.svetlans.cz:8083/mapy/ Součástí prezentace je vrstva Uzemní plán, Technická mapa, Katastrální mapa, Ortofoto, Pasport dopravy, Zabaged.
 • GIS města Svitavy
  http://www.svitavy.cz/marushka_ver/ Prezentace GIS dat za ORP Svitavy, vrstvy Přehledová mapa, Přehled dostupné územně plánovací dokumentace, Územně analytické podklady, Letecké snímky, Územní plány, Katastrální mapa, Základní mapa ČR
 • GIS města Prostějov
  http://mapy.prostejov.eu/ Prezentace GIS dat za ORP (technická mapa, katastrální mapa, ortofoto)

Ostatní projekty

Následující sekce obsahuje ukázky realizací různých projektů, využívajících server Marushka®


 • Brněnský architektonický manuál. Průvodce architekturou 1918–1945
  Od září roku 2011 je tak pro všechny zájemce k dispozici Brněnský architektonický manuál (BAM): za pomoci volně přístupné internetové databáze, tištěné mapy a publikace zprostředkuje všem zájemcům o architekturu podrobné informace o brněnských stavbách, které vznikly v letech 1918-1945.
 • Interaktivní dopravní plány
  V spolupráci se SIT města Plzně byla realizována aplikace Interaktivní dopravní plán.
 • ZOO Plzeň
  Prezentace interaktivní mapy Plzeňské Zoologické zahrady

Vodovody a kanalizace

Pomocí mapového serveru Marushka® jsou zobrazena GIS data sítí Vodovody a kanalizace (VAK) následujících měst:

 

 • Havlíčkův Brod
 • Hradec Králové
 • Jablonné nad Orlicí
 • Karlovy Vary
 • Kroměříž
 • Kutná Hora
 • Moravská Třebová
 • Pardubice
 • Svitavy
 • Ústí nad Orlicí
 • Vsetín