Základní charakteristika produktu Marushka®

V této popisné části webové stránky naleznete strukturovaný popis mapového aplikačního serveru Marushka®. Další zajímavé informace jako jsou návody, představení prototypů, živé ukázky najdete v nové sekci BLOG Marushka®.
 

Marushka Desktop

Marushka Desktop, je desktopová aplikace poskytující rozhraní pro oboustrannou komunikaci HTML 

klienta, serveru Marushka a externí desktopové aplikace. Komunikace je realizovaná na bázi standardních 
webových služeb. Jádro aplikace tvoří zapouzdřený webový prohlížeč Internet Explorer, ve kterém běží 
HTML klient. Dále integrovaný light webový server Cassini, který hostuje webovou službu, zprostředkovávající samotnou komunikaci. Distribuce Marushka Desktop aplikace je pak realizovaná pomocí technologie ClickOnce. 

Více informací zde
 

* ukázka prostředí Marushka Desktop
 
 
* ukázka nastavení
 
*lokální webová služba