Základní charakteristika produktu Marushka®

V této popisné části webové stránky naleznete strukturovaný popis mapového aplikačního serveru Marushka®. Další zajímavé informace jako jsou návody, představení prototypů, živé ukázky najdete v nové sekci BLOG Marushka®.
 

Datové sklady

Datový sklad je abstraktní úložiště, které poskytuje přístup ke geograficky vtaženým datům ve vektorové nebo rastrové formě. Tato úložiště pak dále nabízí různé služby a funkce, a to nad geografickými daty, popřípadě daty na popisnými. Vzhledem ke komponentové technologii GSFrameWorku výčet datových skladů není předem definován a lze jej rozšiřovat podle aktuálních požadavků.


Souborové vektorové formáty.

TVektorechnologie Marushka® nativně pracuje s vektorovým formátem WKB, Well Known Binary podle standardu konsorcia OGC. Tento formát je použit také pro implementaci databázového prostorového úložiště kompatibilního s předešlými produkty fy GEOVAP (GeoStore®), popřípadě pro export  jakéhokoliv skladu do tzv.  „file cash“.

 

Nad soubory WKB je možné vybudovat víceúrovňový (v převážné většině dvoj-úrovňový) prostorový index reprezentovaný stromovou strukturou R-Tree.  Tento index výrazně zefektivní prostorový přístup k jednotlivým geometrickým elementům. Poslední úroveň indexuje obsah WKB souboru, další úrovně indexují omezující obdélníky jednotlivých WKB souborů.

 

Mezi další podporované vektorové formáty patří:

  • Open GIS Consortium GML formát
  • Intergraph/Bentley DGN formát verze 7 a 8
  • ESRI Shape File formát SHP
  • Topografic GPX