Základní charakteristika produktu Marushka®

V této popisné části webové stránky naleznete strukturovaný popis mapového aplikačního serveru Marushka®. Další zajímavé informace jako jsou návody, představení prototypů, živé ukázky najdete v nové sekci BLOG Marushka®.
 

Tiskové výstupy

Tisk základní

Jedna z výborných vlastností je propracovaný tisk. Tisk probíhá ve třech krocích. V prvním si uživatel definuje velkost papíru, orientaci papíru, měřítko, formát výstupu a další parametry. V druhém kroku, pokud tiskneme do PNG (Pro tisk), můžeme ještě doladit vybrané území a nebo měřítko,  či umístit  zobrazení textového měřítka, nadpis textu atd.  V posledním kroku zvolíme přímý tisk, nebo si výstup uložíme ve formátu PNG, popřípadě JPEG.  Velikost papíru můžeme definovat až do formátu A0, tato vlastnost se dá ovšem vypnout v nastavení serveru. 
 

 

Tisk základní frmát PNG(Pro tisk)
*Tisk krok 1 a krok 2

 

Tisk do PDF 

Mezi základní funkce patří tisk/export do souboru PDF.  Soubor PDF lze pak distribuovat dále jako univerzální podklad pro jakýkoliv tisk.  Tento soubor je ve vektorovém tvaru, nedochází tedy k deformaci podkladu v závislosti na rozlišení tiskárny/koncového zobrazovacího zařízení. 

Ukázka vektorového PDF souboru zde

 

Tisk podle lokalizace/ohrady/masky

Velmi pokročilou funkcí je tisk podle výsledku lokalizace například ohrady, která pak může sloužit jako maska tisku.  V tomto případě záložka „Tisk“ obsahuje navíc strom dotazů (Podobně jako záložka „Hledej“), po vyhodnocení vybraného dotazu výsledná ohrada může vytvořit masku tisku, popřípadě do tisku přidá výsledek lokalizace. 

 

Ukázka tisku podle ohrady (katastrálního území) a výsledné využití ohrady jako masky pro tisk.
*Ukázka tisku podle ohrady (katastrálního území) a výsledné využití ohrady jako masky pro tisk.