Základní charakteristika produktu Marushka®

V této popisné části webové stránky naleznete strukturovaný popis mapového aplikačního serveru Marushka®. Další zajímavé informace jako jsou návody, představení prototypů, živé ukázky najdete v nové sekci BLOG Marushka®.
 

Popis základního layoutu

Klient

Klient serveru Marushka® je složen z hlavního mapového okna (A), dynamické přehledové mapy (B), nabídky seznamu dostupných témat (C), selektoru předdefinovaných mapových měřítek (D),  ovládacího prvku  „google kříž“ (E), populárních vrstev (F), populárního lokalizačního dotazu (G), panelu záložek (H), hlavního menu (I), seznamu funkčních tlačítek (J),  panelu navigačních nástrojů (K) a jako součástí výsledné mapy grafické měřítko (L). 

 

Všechny zmíněné komponenty lze vypnout, tudíž nemusí být součástí prezentace.

 

HTML klient popis základního layoutu

*HTML klient popis základního layoutu

 

Ovládaní a mapové operace

HTML klient nabízí kompletní sadu mapových operací jako je ZoomIn, ZoomOut, výběr omezujícím obdélníkem, výběr přesného měřítka, předdefinovaného mapového měřítka. 
 

 

 

 „google kříž“ společně s „selektorem předdefinovaných mapových měřítek“Všechny zmíněné operace lze provádět i na klávesnici a to
tlačítky +,-, ←,→,↑,↓

 

Další mapové operace nabízí „Panel navigačních nástrojů“ a to ZoomIn, ZoomOut, pohled vpřed, pohled vzad, zobraz celek  a překresli mapu, nicméně tato komponenta je již přežita a plně ji nahrazuje tzv.  „google kříž“ společně se „selektorem předdefinovaných mapových měřítek“

 

 

Panel záložek

Další důležitá část layoutu je panel záložek, ten obsahuje aktuálně 6 záložek.

Záložka „Vrstvy“ ve stromové struktuře nabízí seznam všech dostupných mapových vrstev, umožňuje vypnout/zapnout jednotlivé vrstvy, popřípadě skupinu vrstev, nebo vypnout/zapnout generování „klikacích info ikon“ v mapě. Nabízi také dodatečné popisné informace k jednotlivým vrstvám. Záložka „Legenda“ obsahuje dynamickou legendu, dle definice v projektu. Záložka „Hledej“ zobrazuje seznam lokalizačních dotazů a komponenty samotné lokalizace. Záložka „Tisk“ nabízí vše potřebné pro tiskové výstupy a nakonec záložka „Informace“ je určena pro zobrazování popisných informací, nebo je využita jako prostor pro zobrazení externích webových aplikací, pomocí vnořeného IFRAME. Záložka „Kreslit” umožňuje zobrazení kreslících dotazů dostupných v projektu. Obsahuje také celkem 3 předdefinované kreslící dotazy - poznámky, které je možné zakreslit do mapového okna a vytisknout si je jako doplňující informace v mapě.

 

Panel záložek
 *Panel záložek

 

 

Dynamická přehledka

Přehledka obsahuje (pokud je zapnutá) náhled aktuálně zobrazovaného území, ale může v podstatě zobrazovat jakoukoliv publikační vrstvu. Tento náhled je dynamicky zvětšován/zmenšován podle měřítka aktuálně zobrazené mapy. Přehledka umožňuje myší provádět všechny mapové operace, současně také zobrazuje souřadnice aktuální polohy kurzoru myši a to v souřadnicovém systému S-JTSK a WGS84 (GPS). Komponenta rovněž nabízí výběr předdefinovaného mapového měřítka, či definici měřítka vlastního. U Google a tilových vrstev jsou jednotlivé úrovně přiblížení předdefinovány, z tohoto důvodu není možné ručním zadáním definovat vlastní měřítko, je možné vybrat pouze ze seznamu nabízených měřítek.

 

Dynamická přehledka
* Dynamická přehledka

 

Funkční tlačítka a hlavní menu

Funkční tlačítka a hlavní menuV levém horním rohu mapového okna aplikace je umístěno tlačítko Hlavní Menu a vedle něj sada funkčních tlačítek. Hlavní menu nabízí mimo položky nastavení, nápověda aplikace, možnost odhlášení, popřípadě pokud je klient součástí portálu, tak prolink na portál. Funkční tlačítka nabízí seznam externích aplikací, měření plochy a vzdálenosti, přepnutí klienta do modu „vzhledej informace klikem do mapy“ a GPS funkce. Všechny tyto komponenty, je možné nastavovat pomocí editoru témat. Mají však také svůj evkivalent, prostřednictvím kterého je možné je externě volat na URL adrese.

 

Populární vrstvy a lokalizace

Klient umožnuje některé vrstvy umístit přímo do mapového okna jako tzv. populární vrstvy. Z těchto vrstev může být potom v jeden okamžik zapnutá vždy maximálně pouze jedna. Podobně lze definovat jednu populární lokalizaci. Populární vrstvy se nastavují v okně publikačních vrstev.

 

* Populární vrstvy, polulární lokalizace