Základní charakteristika produktu Marushka®

V této popisné části webové stránky naleznete strukturovaný popis mapového aplikačního serveru Marushka®. Další zajímavé informace jako jsou návody, představení prototypů, živé ukázky najdete v nové sekci BLOG Marushka®.
 

Kreslení

Poznámky

HTML klient umožňuje kreslení dočasných grafických prvků „Poznámky“. Tyto prvky nelze uložit do databáze, ale slouží vyloženě jako poznámky pro tisk jak v PDF, tak v PNG. K dispozici jsou 3 druhy kreslení poznámek – linie, mnohoúhelník a text. Uživatel může definovat barvu, výplň, sílu linie, velikost textu, průhlednost výplně a linie. U liniových poznámek je zde také možnost kreslení kót, ukazujících vzdálenost mezi jednotlivými lomovými body linie.

 

 

 

 * Kreslení dočasných poznámek

 

 

 

Kreslící dotazy 

Projekt může obsahovat také „kreslící dotazy“, tedy funkce na pořízení grafického elementu. V tomto případě styl a typ kresby je definován projektem. Součástí kreslícího dotazu může být formulář pro definici popisných atributů kresleného prvku. Formulář může obsahovat typované hodnoty (např. kalendář pro pole typu datum, popřípadě „Selectbox“ pro výběr z hodnot), závislé číselníky, našeptávače.

 

 

 * Ukázka kreslení přípojky plynovodu.