Základní charakteristika produktu Marushka®

V této popisné části webové stránky naleznete strukturovaný popis mapového aplikačního serveru Marushka®. Další zajímavé informace jako jsou návody, představení prototypů, živé ukázky najdete v nové sekci BLOG Marushka®.
 

Informace / lokalizace / editace

Nedílnou součástí každé mapové aplikace jsou popisné informace a dotazy, tedy publikace dalších informací prvků mapy.

 

Mapová kompozice se skládá z kolekce datových skladů, formálních vrstev a symbolů. Datové sklady poskytují také možnost dotazovat se buď na informace jednotlivého prvku kompozice (tedy jednotlivého grafického elementu fyzické vrstvy např. záznamu databázové geometrické tabulky), nebo dotazovat se formou lokalizace/vyhledání (dotazy typu najdi adresu, najdi obec kde počet obyvatel je větší než, najdi všechny prvky do 100m kolem říčního toku XY).

 

Marushka® HTML klient nabízí možnost publikace popisných informací dvěma revolučními způsoby a to pomoci tzv. „Informačních ikon“ nebo pomocí funkce  „Klikni do mapy, cestuj vybranými prvky a zobraz informace“

 

Informační ikony

Jsou malé aktivní prvky mapy. Na tyto prvky lze kliknout a následně zobrazit nabízené informace.  Pozice „centroid“ ikon a barva se generuje přímo při vykreslení prvku.  Pokud se v určitém prostoru a při určitém měřítku vyskytuje v mapě ikon moc, tak se ikony začnou shlukovat v jednu ikonu s označením „i+“.

 

V nabídce mapových vrstev má uživatel u jednotlivé vrstvy možnost zapnout/vypnout generování pomocí ikony (obrázek ikony). Zobrazení/nezobrazení ikon lze řídit také v závislosti na mapovém měřítku (zobrazovat ikony pro čísla parcel ve vrstvě Katastrální mapa v měřítku 1:25000 nemá smysl, protože by jich bylo stovky a jejich informační hodnota v tomto případě by byla nulová).

 

V základní podobě je informační ikona textová s textem „i“ a barvou odvozenou od barvy prvku, při najetí myšky na ikonu se zobrazí dodatečný popis, v základní podobě jméno fyzické vrstvy (jméno databázové tabulky). Ikonám lze místo standardního „i“ nastavit jiný text, změnit dodatečný popis (hover text při najetí myškou). Ikonky mohou místo textu obsahovat i obrázky.  
 

Přehled stylů informačních ikon.
*Přehled stylů informačních ikon

 

Po kliku uživatele na info ikonu se vyhodnotí informační dotaz buď do záložky „Informace“, nebo do nového okna, popřípadě do „popup bubliny“. V případě že pro prvek existuje, více než jeden dotaz nabídne se po kliku uživateli strukturované menu s nabídkou dotazů.

 

„Klikni do mapy, cestuj vybranými prvky a zobraz informace“

Některé projekty typu „Technická mapa“, tedy projekty zobrazující velké množství objektů, vyžadují odlišný přístup prezentace informací. V těchto případech nelze generovat informační ikony. Uživatel může vybrat objekt podobně jako v programech CAD, a to klikem na prvek přímo do mapy, server se pokusí vyhodnotit pozici kliku myši, vybrat skupinu prvků, seřadit je podle vzdálenosti od kliku a uživateli je postupně nabízet (server je nabízí zvýrazněné), uživatel tedy „cestuje“ v nabízené množině prvků. K zvýrazněným prvkům klient hned nabízí seznam jejich dotazů. 

 

„Klikni do mapy, cestuj vybranými prvky a zobraz informace“
*„Klikni do mapy, cestuj vybranými prvky a zobraz informace“ krok za krokem

 

 

Hromadný výběr

V některém případě je potřeba vybrat více prvků najednou a následně nad nimi vyhodnotit dotaz. K tomu slouží hromadný výběr. Uživatel může vybírat pomocí bodu, polygonu, přidávat prvky, odebírat. Rovněž lze definovat symbologii a popisky vybraných prvků.  

 

 

 * Ukázka hromadného výběru

 

 

Styl zobrazení výsledku dotazu.

HTML klient nabízí tři druhy zobrazení výsledku dotazu a) do panelu záložek „Informace“, b) do tzv. „popup bubliny“, c) do nového okna prohlížeče.

 

Možnosti zobrazení výsledku dotazu.
*Možnosti zobrazení výsledku dotazu.

 

 

Editace

Aktivní prvky mapy mohou spouštět editační dotazy popisných atributů grafických elementů, popřípadě fragmentů databázového modelu. Po aktivaci prvku se v záložce Informace vygeneruje Editační formulář. Formulář může obsahovat typované hodnoty (např. kalendář pro pole typu datum, popřípadě „Selectbox“ pro výběr z hodnot), závislé číselníky, našeptávače.  Pole formuláře jsou definovány SQL dotazem. SQL dotazem je definována rovněž i samotná update fráze. 

 

 
* Ukázka editačního formuláře

 

Lokalizace

Lokalizace (dotazy pro vyhledávání) nabízí klient v záložce „Hledej“ a to v podobě strukturovaného stromu.  Výsledkem lokalizace je území (omezující obdélník) a vrstva zvýraznění, která se zobrazí při vybrání jednoho z výsledků.


Po vybrání dotazu klient vygeneruje formulář pro zadání parametru lokalizace. Každý lokalizační dotaz (v případě databázového datového skladu SQL dotaz) může obsahovat více parametrů. Parametr dotazu může být jednoduchý textový řetězec (klient pro parametr zobrazí jednoduché textové políčko), nebo také výběr z nabízených hodnot (číselník). V tomto případě místo textového polička klient zobrazí „select box“ s tlačítkem pro načtení hodnot. 
 

Výběr z nabízených hodnot může být také prováděn pomocí tzv. „našeptávače“, klient uživateli nabízí hodnoty v závislosti na textu který již byl zadán. 

Pokud uživatel zadá parametry korektně, zobrazí se pod aktuálně vygenerovaným formulářem seznam výsledků. Klikem na výsledek se klient posune na výsledné území a zobrazí vrstvu zvýraznění.

 

Průběh lokalizace - Krok za krokem
*Průběh lokalizace - Krok za krokem