Základní charakteristika produktu Marushka®

V této popisné části webové stránky naleznete strukturovaný popis mapového aplikačního serveru Marushka®. Další zajímavé informace jako jsou návody, představení prototypů, živé ukázky najdete v nové sekci BLOG Marushka®.
 

Externí aplikace / komunikace

Komunikace 

POST/GET

Mapového klienta můžeme volat z externí webové stránky, popřípadě z externí aplikace
přes http rozhraní metodou POST tedy například pomocí html formuláře v HTML stránce.


Parametry ve formuláři můžeme potlačit použití komponent, které jsou povoleny v souboru
web.config (nikoli naopak). Tj. pokud je např. parametr LayOutVicinity nastaven na
false, není možné přehledku zapnout zvenčí, ale pokud je povolen, můžeme jej hodnotou
false zakázat.

 

Mapového klienta můžeme volat z externí webové stránky, popřípadě z externí aplikace
přes http rozhraní také metodou GET tedy například definici parametrů v URL adrese. Tento
přístup je ale omezený maximální délkou řetězce 2000 znaků. Význam parametrů je stejný
jako v předchozím případě.
 

Příklad: http://server/Default.aspx?MarExtent=-833092097-1083575651 -785699497 -1055391178

 

Dokumentace zde


JavaScript

Pokud je HTML klient součástí externí webové aplikace (např. je zobrazen v HTML stránce v IFRAME), nabízí relativně robustní javascript API pro obousměrnou komunikaci. 


Komunikace s externí desktop aplikací.

Pro případ, že HTML klient potřebuje komunikovat s externí desktop aplikaci obousměrně, byla vyvinuta aplikace Marushka Desktop, která zobrazí HTML klienta a komunikaci s okolím zprostředkuje pomocí standardních webových služeb.