Základní charakteristika produktu Marushka®

V této popisné části webové stránky naleznete strukturovaný popis mapového aplikačního serveru Marushka®. Další zajímavé informace jako jsou návody, představení prototypů, živé ukázky najdete v nové sekci BLOG Marushka®.
 

Souborové rastrové formáty

Pro čtení geograficky vztažených rastrových datových skladů, využívá technologie GSFrameWork externí nativní knihovnu GDAL. Tato knihovna obsahuje také komponenty pro čtení formátů firmy Erdas a jejich formátu ECW a JPEG 2000. Většina rastrových vrstev je tvořena více soubory, které jsou prostorově uspořádány do dlaždic, takové vrstvy je možné také připojit a rovněž jim vytvořit prostorový index, indexující omezující obdélníky jednotlivých rastrových souborů.

 

 

 

 

Mezi další podporované rastrové formáty patří:

  • Tiff a GeoTiff a to jak s georeferencí v externím worldfile souboru, tak v případě GeoTiffu georeferencí integrovanou v samotném souboru. 
  • ECW a JPEG 2000
  • PNG, JPG, BMP a další