Základní charakteristika produktu Marushka®

V této popisné části webové stránky naleznete strukturovaný popis mapového aplikačního serveru Marushka®. Další zajímavé informace jako jsou návody, představení prototypů, živé ukázky najdete v nové sekci BLOG Marushka®.
 

Databázové datové sklady

DatabázeMezi největší předností GSFrameWorku patří možnost pracovat s databázovými datovými sklady. Aktuálně podporovanými relačními databázemi jsou komerční databáze ORACLE, Microsoft SQL Server a opensourcová databáze MySQL, PostgreSQL, SQLite. Podporované jsou jejich vestavěné prostorová úložiště, jako je ORACLE Spatial®, popřípadě Microsoft SQL Server Spatial Extension nebo vlastní implementace prostorového úložiště GeoStore®, založeného na specifikacích OGC a realizovaného prostředky PL/SQL.

 

V případě, že není možné přistupovat k databázi přímým klientem, je možné využít vzdálený přístup, který je založený na webových službách platformy technologie .NET.  Tento model na klientovi nevyžaduje instalaci databázového klienta, konektoru atd.  Transport geometrie je komprimován a v některých případech je efektivnější než přístup klientem přímým.