Základní charakteristika produktu Marushka®

V této popisné části webové stránky naleznete strukturovaný popis mapového aplikačního serveru Marushka®. Další zajímavé informace jako jsou návody, představení prototypů, živé ukázky najdete v nové sekci BLOG Marushka®.
 

Architektura přímého přístupu, klient/server.

Tato architektura se používá v případě aktivní práce s daty, jejichž objem vyžaduje rychlé připojení k aktivním datovým skladům. Jedná se zejména o příjem, validaci a import dat do datového skladu. V častých případech se používá také pro vytváření / administraci publikačních projektů. Uživatel má přístup prostřednictvím LAN do všech aktivních datových skladů, k pasivním datovým zdrojům (např. WMS) můžeme přistupovat pomocí WAN. Lze ji popsat následujícími diagramy modulů:

 

Architektura přímého přístupu, klient/server.