Základní charakteristika produktu Marushka®

V této popisné části webové stránky naleznete strukturovaný popis mapového aplikačního serveru Marushka®. Další zajímavé informace jako jsou návody, představení prototypů, živé ukázky najdete v nové sekci BLOG Marushka®.
 

Vzdálené databáze

Datový zdroj v tomto případě představuje umístění zdrojových dat, která budou extrahovány, transformovány a vloženy do cílové databáze. Data ze vzdáleného datového zdroje jsou vyjmuta a jsou migrována do cílové databáze. Pro přístup do vzdálené databáze je potřebné zadat oproti přístupu ke standardní databázi navíc parametr ServiceUrl, což je URL dané služby. Výhodou bezesporu je, že tento způsob práce s databázemi nevyžaduje klienta.

 

Aktuálně podporované datové sklady jsou: Microsoft SQL server (WKB), Oracle (WKB), Oracle (SDO), Oracle with ODAC (WKB), PostgreSql (WKB), SQLite (WKB).