Základní charakteristika produktu Marushka®

V této popisné části webové stránky naleznete strukturovaný popis mapového aplikačního serveru Marushka®. Další zajímavé informace jako jsou návody, představení prototypů, živé ukázky najdete v nové sekci BLOG Marushka®.
 

Architektura

Základním konceptem technologie Marushka® je použití jádra, které poskytuje přístup a
jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Třívrstvé jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém principu, neexistuje omezení z hlediska možné integrace do dalších aplikací (.NET), které vyžadují zpracování/nahlížení do geograficky vztažených dat.

 

 

 

Jádrem systému je modul GSFrameWork®, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

 • Jednotný přístup k datovým skladům s geograficky vztaženými informacemi a jejich aktualizace.  Více o datových skladech zde.
 • Podpora dotazů na datové sklady, tedy převážně efektivní prostorové dotazy na všechny datové sklady a komprimovaný přenos těchto prostorových dat. Lokalizační dotazy nad prostorovými daty, informační dotazy, podpora dokumentových dat, dále pak projektově / uživatelsky definované dotazy formou zásuvných modulů, typy dotazů jsou neomezené díky možnosti využití zásuvných modulů.
 • Podpora kartografických projekcí a jejich transformací. V globálním světě jsou prostorová data poskytovaná v různých projekcích/jednotkách, jádro systému umožňuje práci resp. publikaci s kompozicí takto heterogenních prostorových dat.
 • Grafická prezentace prostorových dat, jednotný kreslící stroj pro pořizování prostorových dat, jejich prezentaci a administraci projektu.
 • Jádro systému poskytuje bohatou sadu geometrických funkcí, od primitivních jako jsou posun, rotace, konstrukční úlohy, až po pokročilé například množinové operace nad prostorovými daty podle specifikací OGC a obalové zóny. Lineární filtrace rastrových dat.
 • Topologické služby. Vytváření topologických vztahů na základě geometrie objektů, konektivita hrana – hrana, hrana – uzel, nalezení kritické cesty, trasování grafu.
 • Konverze mezi jednotlivými datovými sklady, jako je například export geometrie do PDF popřípadě import geometrie do databázového skladu.

 

Na jednotném jádru jsou založeny v současné době tyto aplikace:

 • Silný klient Marushka Design je vizuální administrativní nástroj pro vytváření konfiguračního projektu pro server Marushka®. Projektem se rozumí kolekce různých datových skladů, dotazů, symbolů a jejich nastavení. MarushkaDesign nabízí pohodlnou a intuitivní konfiguraci všech zmíněných položek projektu a dále nabízí plnou sadu funkcí pro transformaci, editaci, popřípadě tvorbu geografických vztažených dat.
   
 • Aplikační server GS FrameWork Web Services – vzdálené připojení pro silného/publikačního klienta ke vzdálenému (WAN) datovému skladu/projektu prostřednictvím aplikačního serveru.
   
 • Publikační server Marushka® je výkonný aplikační server. V kombinaci s HTML klientem (webovým prohlížečem) slouží k poskytování geografických dat a služeb v prostředí internetu. Publikační server poskytuje data také prostřednictvím webových služeb OGC standardu a to WMS, WFS, nebo webové služby v prostředí platformy .Net (SOAP). Mezi přednosti HTML klienta patří jeho běhové prostředí, což je běžný webový prohlížeč jako např. Internet Explorer, FireFox a další. HTML klient tedy ke svému běhu nepotřebuje žádnou další instalaci.
   
 • Marushka Desktop je desktop aplikace, pro obousměrnou komunikaci mezi HTML klientem Marushka® a aplikacemi třetích stran. Aplikace zobrazí HTML klienta a pomoci lokálních webových služeb, popřípadě pomocí .Net Remotingu a zprostředkuje přístup k API HTML aplikace.

 


Základní model architektury

V následujícím textu jsou uvedeny základní typy softwarových architektur pro údržbu /administraci / publikaci geograficky vztažených dat realizovatelné technologií Marushka®. Jsou uvedeny pouze základní možnosti, další architektury mohou vznikat jejich kombinací. K popisu jednotlivých architektur budeme používat v diagramech modulů jednoduchou symboliku. Elipsy představují spustitelné moduly (exe, dll), v případě, že se překrývají, znamená to, že aplikace používá sestavení (assembly) z více modulů. Spojnice mezi datovým skladem a modulem označuje datové připojení (LAN, WAN), jehož typ je označen textem v trojúhelníku. Projektem se rozumí XML dokument s konfigurací datových skladů, na modul je vždy napojen v rámci LAN. Jeden datový sklad může být přistupován z více projektů, podle typu požadovaných služeb.

 

Základní model architektury