Základní charakteristika produktu Marushka®

V této popisné části webové stránky naleznete strukturovaný popis mapového aplikačního serveru Marushka®. Další zajímavé informace jako jsou návody, představení prototypů, živé ukázky najdete v nové sekci BLOG Marushka®.
 

Úvodní Informace

Mapový aplikační server Marushka® představuje novou generaci prostředků pro publikaci a využívání dat GIS v prostředí Internetu a intranetu. Je postaven na komponentové technologii v prostředí NET. Cílem vývoje bylo překonat limity běžných mapových serverů, zejména pokud jde o publikační výkon a možnosti kartografické prezentace dat.

 

Marushka® publikuje data z neomezeného počtu datových skladů extrémní rychlostí. Mapová kompozice je přenášena v prostředí internetu v symbologii datového skladu popřípadě projektu na straně serveru. Publikační HTML klient v prostředí běžného internetového prohlížeče umožňuje všechny progresivní možnosti při ovládání a zobrazení mapy. Zcela jedinečným způsobem je pak řešeno poskytování popisných informací k zobrazeným grafickým datům, dynamická legenda a serverové generování tiskových sestav, exporty do různých rastrových či vektorových formátů.

 

Nedílnou součásti řešení je aplikace MarushkaDesign®, ta nabízí jednoduché, vizuální a intuitivní prostředí pro konfiguraci a správu publikované mapové kompozice, umožňuje tedy správu a administraci konfiguračního projektu mapového serveru.

 

Mapový server Marushka® je rovněž prostředek pro publikaci dat prostřednictvím webových služeb OGC standardu, jakou jsou například služby WMS a WFS.  Pokročilé aplikace pak mohou využívat standardní WebService (SOAP) popřípadě TCP/IP remoting platformy Microsoft .NET.

 

Velká výhoda serveru Marushka® je úzká vazba na systém GeoStore® zejména pak na produkt GeoStore V6® , který převážně slouží jako silný klient a administrační nástroj databázových skladů. 

 

Architektura Marushka