Volaní HTML klienta metodou POST/GET

Mapového klienta můžeme volat z externí webové stránky, popřípadě z externí aplikace přes HTTP rozhraní metodou POST/GET. Tedy například pomocí HTML formuláře v HTML stránce nebo v příkazové řádce prohlížeče (respektive pomocí TAGU <A href=““>).

Podrobný popis volání HTML klienta zveřejněn na Blogu.

Novinky

Export vrstev

V Marushce přibyla funkcionalita, umožňující na klientu vyexportovat vybrané publikační vrstvy, případně uživatelskou kresbu do následujících formátů: DGN7, WKB, KML, GML, DXF, GPX.

Dočasné připojení lokálních souborů

Do klienta Marushka je možné za běhu dočasně připojit a následně zobrazit soubory typu KML, DGN7, DGN8, GPX, DXF a SHP. Uživatel si tak k mapové kompozici může připojovat libovolné soubory těchto typů, po připojení se soubor rovnou zobrazí a mapové okno je posunuto do jeho omezujícího obdélníku.