Rozptylové jevy

V Marushka Designu, potažmo v Marushce je možné vizualizovat rozptylové jevy (hluk, světelný smog, znečištění atd). Jako zdroje rozptylových jevů slouží body (WKBPoint) nebo symboly (WKBSymbol) a z nich se do okolí šíří dané jevy. Pro tento typ dotazu byl vytvořen funkční tutoriál, který si můžete prohlédnout, vyzkoušet a případně stáhnout zde.

Novinky

Export vrstev

V Marushce přibyla funkcionalita, umožňující na klientu vyexportovat vybrané publikační vrstvy, případně uživatelskou kresbu do následujících formátů: DGN7, WKB, KML, GML, DXF, GPX.

Dočasné připojení lokálních souborů

Do klienta Marushka je možné za běhu dočasně připojit a následně zobrazit soubory typu KML, DGN7, DGN8, GPX, DXF a SHP. Uživatel si tak k mapové kompozici může připojovat libovolné soubory těchto typů, po připojení se soubor rovnou zobrazí a mapové okno je posunuto do jeho omezujícího obdélníku.