Marushka upravuje volební okrsky na ČÚZK

Marushka bude na webu ČÚZK (Český úřad zeměměřičský a katastrální) sloužit jako hlavní mapový prohlížeč volebních okrsků v RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí). Povinnost vést volební okrsky v RÚIAN, jako účelové územní prvky ukládá zákon č. 222/2012 Sb., kterým se mění volební zákony. Povinnost platí od 1. 1. 2014, k tomuto datu by již měly být tyto okrsky na webu ČÚZK veřejně přístupné. Marushka zde slouží hlavně k prezentaci mapových podkladů, ale i k definici polygonů volebních okrsků, kontroluje správnost zadávaných volebních okrsků, umožňuje zadávání okřídlených hran a slouží k čisté topologické definici volebních okrsků.


Více se můžete dozvědět zde:
http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=0&AKCE=DOC:10-RUIAN_VOLEBNI_OKRSKY

Novinky

Export vrstev

V Marushce přibyla funkcionalita, umožňující na klientu vyexportovat vybrané publikační vrstvy, případně uživatelskou kresbu do následujících formátů: DGN7, WKB, KML, GML, DXF, GPX.

Dočasné připojení lokálních souborů

Do klienta Marushka je možné za běhu dočasně připojit a následně zobrazit soubory typu KML, DGN7, DGN8, GPX, DXF a SHP. Uživatel si tak k mapové kompozici může připojovat libovolné soubory těchto typů, po připojení se soubor rovnou zobrazí a mapové okno je posunuto do jeho omezujícího obdélníku.