Marushka umí vyhledávat nejkratší trasu.

Pro server Marushka byl implementován algoritmus vyhledávaní nejefektivnější cesty České silniční sítě.  Silniční sít je reprezentována orientovaným a ohodnoceným grafem. Zdroj těchto dat je Ředitelství silnic a dálnic ČR.  
Živou ukázku najdete zde. Po načtení klienta, aktivujte záložku hledat a vyberte „Najdi Trasu“.

 Výsledek vyhledávání trasy

Novinky

Export vrstev

V Marushce přibyla funkcionalita, umožňující na klientu vyexportovat vybrané publikační vrstvy, případně uživatelskou kresbu do následujících formátů: DGN7, WKB, KML, GML, DXF, GPX.

Dočasné připojení lokálních souborů

Do klienta Marushka je možné za běhu dočasně připojit a následně zobrazit soubory typu KML, DGN7, DGN8, GPX, DXF a SHP. Uživatel si tak k mapové kompozici může připojovat libovolné soubory těchto typů, po připojení se soubor rovnou zobrazí a mapové okno je posunuto do jeho omezujícího obdélníku.