Marushka umí dynamické vrstvy a dotazy

V Marushce je nyní možné povolovat či zakazovat publikační vrstvy a/nebo dotazy na základě aktuálně přihlášeného uživatele. Seznam uživatelů a Gidů publikačních vrstev/dotazů je uložen v tabulce a je ovládán pomocí modulu, kde jsou definované SQL dotazy. Správce projektu tak může spravovat pouze jeden projekt a nemusí zbytečně připravovat více projektů pro různé skupiny uživatelů.

 

Více informací je v ukázkové projektu, který si můžete prohlédnout a vyzkoušet zde: http://marushka.geostore.cz/cz/dokumenty/categoryId/11/dynamicke-vrstvy-a-dotazy/59

Novinky

Export vrstev

V Marushce přibyla funkcionalita, umožňující na klientu vyexportovat vybrané publikační vrstvy, případně uživatelskou kresbu do následujících formátů: DGN7, WKB, KML, GML, DXF, GPX.

Dočasné připojení lokálních souborů

Do klienta Marushka je možné za běhu dočasně připojit a následně zobrazit soubory typu KML, DGN7, DGN8, GPX, DXF a SHP. Uživatel si tak k mapové kompozici může připojovat libovolné soubory těchto typů, po připojení se soubor rovnou zobrazí a mapové okno je posunuto do jeho omezujícího obdélníku.