Marushka a Marushka Design nově v .NET4

Marushka a Marushka Design jsou nyní dostupné také v .NET 4. Tato verze je podporována novějšími stroji a mimo jiné umožňuje jednodušeji používat knihovny, nabízí lepší podporu mobilních zařízení, podporuje JQUERY, HTML5 a další. Paralelně je také udržována verze v .NET 2, protože to některé aplikace vyžadují a nejsou zatím přepsány do .NET 4.

Novinky

Export vrstev

V Marushce přibyla funkcionalita, umožňující na klientu vyexportovat vybrané publikační vrstvy, případně uživatelskou kresbu do následujících formátů: DGN7, WKB, KML, GML, DXF, GPX.

Dočasné připojení lokálních souborů

Do klienta Marushka je možné za běhu dočasně připojit a následně zobrazit soubory typu KML, DGN7, DGN8, GPX, DXF a SHP. Uživatel si tak k mapové kompozici může připojovat libovolné soubory těchto typů, po připojení se soubor rovnou zobrazí a mapové okno je posunuto do jeho omezujícího obdélníku.