ISmartCity

Trendem dnešní doby je využívání moderních technologií pro zefektivnění každodenního „života města“ a jeho obyvatel. Cílem nasazení technologií jsou především finanční úspory, komfort obyvatel a kvalitnější životní prostředí. V souvislosti s tím je naší čerstvou novinkou v oblasti produktů pro města a obce technologie pro Smart Cities. Jedná se o systém propojený s mapovým aplikačním serverem Marushka, který vyčítá data ze senzorů rozmístěných po městě a zobrazuje je na webu. Vybrané údaje mohou být prezentovány veřejnosti (obsazenost parkovacích míst ve městě) nebo mohou být zpřístupněny pouze odpovědným osobám (monitoring a ovládání veřejného osvětlení). Součástí aplikace jsou grafy, tabulkové přehledy samozřejmě i mapa. Při realizaci Smart Cities spolupracujeme s naším dlouholetým partnerem, společností Teco a.s., předním českým výrobcem senzorů a průmyslových řídicích systémů kategorie PLC. Díky tomu jsme schopni zajistit celý proces od vývoje a dodání senzoru, přes jeho umístění, zajištění přenosu dat až po uložení dat a jejich vizualizaci ve webovém prohlížeči.

 

Více se můžete dozvědět zde: http://www.ismartcity.cz/

 

Novinky

Export vrstev

V Marushce přibyla funkcionalita, umožňující na klientu vyexportovat vybrané publikační vrstvy, případně uživatelskou kresbu do následujících formátů: DGN7, WKB, KML, GML, DXF, GPX.

Dočasné připojení lokálních souborů

Do klienta Marushka je možné za běhu dočasně připojit a následně zobrazit soubory typu KML, DGN7, DGN8, GPX, DXF a SHP. Uživatel si tak k mapové kompozici může připojovat libovolné soubory těchto typů, po připojení se soubor rovnou zobrazí a mapové okno je posunuto do jeho omezujícího obdélníku.