Dotaz typu PostProcessExpression

Tento typ dotazu je ovládán pomocí SQL a umožňuje definovat výraz, který je proveden až po skončení hlavního dotazu. Tímto způsobem je možné provést doprovodný výpočet na základě geometrie vybrané z mapy. Pro tento typ dotazu byl vytvořen funkční tutoriál, který si můžete prohlédnout, vyzkoušet a případně stáhnout zde.

Novinky

Export vrstev

V Marushce přibyla funkcionalita, umožňující na klientu vyexportovat vybrané publikační vrstvy, případně uživatelskou kresbu do následujících formátů: DGN7, WKB, KML, GML, DXF, GPX.

Dočasné připojení lokálních souborů

Do klienta Marushka je možné za běhu dočasně připojit a následně zobrazit soubory typu KML, DGN7, DGN8, GPX, DXF a SHP. Uživatel si tak k mapové kompozici může připojovat libovolné soubory těchto typů, po připojení se soubor rovnou zobrazí a mapové okno je posunuto do jeho omezujícího obdélníku.