Export vrstev

V Marushce přibyla funkcionalita, umožňující na klientu vyexportovat vybrané publikační vrstvy, případně uživatelskou kresbu do následujících formátů: DGN7, WKB, KML, GML, DXF, GPX.

Dočasné připojení lokálních souborů

Do klienta Marushka je možné za běhu dočasně připojit a následně zobrazit soubory typu KML, DGN7, DGN8, GPX, DXF a SHP. Uživatel si tak k mapové kompozici může připojovat libovolné soubory těchto typů, po připojení se soubor rovnou zobrazí a mapové okno je posunuto do jeho omezujícího obdélníku.

Dotazy typu GetFeatureInfo

V MarushkaDesignu je možné nastavit, aby pomocí dotazu GetFeatureInfo bylo možné zobrazit informace k jednotlivým elementům WMS vrstvy kliknutím do mapy.

Manipulační dotazy

Nový typ dotazu, jedná se o manipulační dotazy s elementy, zahrnující hromadné změny atributů a také mazání elementů.

Rozptylové jevy

V Marushka Designu, potažmo v Marushce je možné vizualizovat rozptylové jevy (hluk, světelný smog, znečištění atd). Jako zdroje rozptylových jevů slouží body (WKBPoint) nebo symboly (WKBSymbol) a z nich se do okolí šíří dané jevy.

Dotaz typu PostProcessExpression

Tento typ dotazu je ovládán pomocí SQL a umožňuje definovat výraz, který je proveden až po skončení hlavního dotazu. Tímto způsobem je možné provést doprovodný výpočet na základě geometrie vybrané z mapy.

ISmartCity

Jedná se o systém propojený s mapovým aplikačním serverem Marushka, který vyčítá data ze senzorů rozmístěných po městě a zobrazuje je na webu. Vybrané údaje mohou být prezentovány veřejnosti (obsazenost parkovacích míst ve městě) nebo mohou být zpřístupněny pouze odpovědným osobám (monitoring a ovládání veřejného osvětlení).

GeoSCADA

SCADA systém Reliance je systém pro dispečerské řízení a sběr dat, který je na trhu již osmnáct let a má tisíce instalací na všech kontinentech. Unikátní kombinací mapového serveru Marushka právě se systémem Reliance vzniká nový přístup k dispečerskému řízení procesů – GeoSCADA.

Marushka a Marushka Design nově v .NET4

Marushka a Marushka Design jsou nově dostupné také v .NET 4.

Marushka umí dynamické vrstvy a dotazy

Marushka umí nově povolovat/zakazovat publikační vrstvy a/nebo dotazy na základě přihlášených uživatelů.

Nová verze MarushkaDesignu 4.0.1.0

Nově byla vydána verze Marushky 4.0.1.0. Mezi její nesporné výhody patří nově vyvinutý tilový systém, podpora 3D objektů, jednotný property grid, přepracované kreslící a modifikační nástroje, výběry.

Marushka umí 3D

Marushka nyní umí zobrazovat 3D data pomocí 3D dialogového okna

Marushka upravuje volební okrsky na ČÚZK

Marushka bude na webu ČÚZK sloužit jako hlavní mapový prohlížeč volebních okrsků v RÚIAN

Dálkový přístup k datům katastru nemovitostí má nový prohlížeč.

Český úřad zeměměřický a katastrální oznámil, že od 15. listopadu 2012 je v rámci online aplikace Dálkový přístup k datům katastru nemovitostí používán nový online prohlížeč Marushka.

Brněnský architektonický manuál

Marushka® jako mapový server tohoto unikátního projektu o Brněnské architektuře ...

Marushka® na CUZK!

Český úřad zeměměřický a katastrální nasadil server Marushka® jako hlavní webový klient nahlížení do KN.

Marushka na ČÚZK!

Český úřad zeměměřický a katastrální nasadil novou verzi WMS služby.

Projekt jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje

Projekt Zlínského kraje Jednotné digitální technické mapy byl vyhodnocen magazínem Egovernment jako druhý nejzajímavější projekt z oblasti elektronizace veřejné správy v ČR The Best 2009.

Volaní HTML klienta metodou POST/GET

Podrobný popis volání HTML klienta zveřejněn na Blogu.

Spuštění MAPOVÉHO PORTÁLU MĚSTA PLZNĚ!

Marushka se stala hlavním mapovým prohlížečem nově vzniklého mapového portálu města Plzeň.

Video pasporty nejsou v Marushce problém.

Pro GIS města Plzně jsme realizovali prototyp modulu prezentující videopasporty silničních úseků a cyklistických stezek.

Marushka umí vyhledávat nejkratší trasu.

Pro server Marushka byl implementován algoritmus vyhledávaní nejefektivnější cesty...
Novinky

Export vrstev

V Marushce přibyla funkcionalita, umožňující na klientu vyexportovat vybrané publikační vrstvy, případně uživatelskou kresbu do následujících formátů: DGN7, WKB, KML, GML, DXF, GPX.

Dočasné připojení lokálních souborů

Do klienta Marushka je možné za běhu dočasně připojit a následně zobrazit soubory typu KML, DGN7, DGN8, GPX, DXF a SHP. Uživatel si tak k mapové kompozici může připojovat libovolné soubory těchto typů, po připojení se soubor rovnou zobrazí a mapové okno je posunuto do jeho omezujícího obdélníku.